Jsme firma zabývající se vyhledáváním vhodných dotačních titulů, přípravou realizací a řízením projektů a dalšími činnostmi souvisejícími s realizací projektů a jejich náplní. Vámi zamýšlenému projektu nebo záměru „pomůžeme na svět“ – vybereme vhodný dotační titul a sepíšeme žádost. Po dohodě Vám můžeme s projektem pomoci ve všech fázích jeho realizace.

Motto: „Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“ Tomáš Baťa

Mezi další naše činnosti lze zařadit tvorbu webových prezentací nebo realizaci akcí na klíč. A to od vzdělávacích seminářů, konferencí nebo prezentačních akcí po návrh a uspořádání teambuldingových zážitků, táborů, škol v přírodě aj.

V tuto chvíli je aktivně spolupracujeme s mnoha partnery na širokém spektru různých projektů a aktivit: