Ceny jsou smluvní. Věříme, že se vždy dokážeme domluvit.

Ceny mohou být závislé od termínu dodání, požadované rychlosti dodání, formy a způsobu zpracování nebo vedení akce, aktivity či projektu. Zkrátka mnoho neznámých. Základní nejmenší hodinová sazba je 400 Kč/hodinu včetně DPH.

Při sjednání práce bude smluvně stanoven objem práce, tím stanoven maximální účtovaný čas = orientační cena.

Při sjednávání požadované práce, zpracování dokumentace či realizace aktivit je nutné dále počítat např. s náklady na (= tj. součástí výše uvedené hodinové sazby není):

  • cestovné (nutné cesty k zajištění aktivit, dokumentace, řízení) – cca. 7,- Kč/km
  • dopravy materiálu, osob, pomůcek – cca. 7,- Kč/km
  • zajištění vybraných placených aktivit, programů, činností (např. v případě realizace táborů, programů)
  • občerstvení (např. v případě realizace konferencí, seminářů, vzdělávacích aktivit)

Všechny možnosti a varianty s vámi probereme a vyřídíme. Vždy budete mít možnost si vybrat a říct, co je pro vás důležité a potřebné!

Těšíme se na spolupráci!