Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje za podpory Ústeckého kraje a pod záštitou Jany Vaňhové, hejtmanky Ústeckého kraje si Vás dovolují pozvat na KRAJSKOU KONFERENCI NNO 23. března 2010 od 14,00 – 16,00 hodin v prostorách jednacího sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

KRAJSKÁ KONFERENCE NNO