cropped-Tpro_obr.jpgT-pro je společnost, která pro vás zajistí množství služeb v oblasti řízení, organizace a vedení projektů všeho druhu, pořádání nebo spolupořádání a zajištění různých akcí. Naší prioritou je individuální přístup a hledání společného ideální řešení pro všechny Vaše aktivity, činnosti a projekty.

 

Náš tým je pro Vás schopen zajistit, např.:

 • Úvodní konzultace a zpracování projektových záměrů a žádostí pro projekty širokého zaměření témat nebo činností – pomůžeme Vám rozhodnout co by mohlo a mělo být přesným cílem nebo zaměřením Vašeho projektu, najdeme správné cesty jak získat finanční podporu projektu
 • Zpracování projektových žádostí, včetně zpracování příloh a potřebných dokumentů (OPVK, OPRLZ, IROP, ZIEL3, OPRV, OPŽP a další, např. grantové nebo projektové žádosti na místní nebo regionální úrovni)
 • Zpracování projektových a grantových žádostí
 • Vedení a řízení projektů
 • Administrace veřejných zakázek podle pravidel EU, a podle zákona
 • Vyhledávání vhodných projektových partnerů, vytváření partnerských sítí podle potřeb projektů, zejména na krajské úrovni
 • Tvorbu webových stránek od prvotního nápadu k vlastnímu řešení
 • Organizace a administrace akcí, seminářů, přednášek, školení, setkání projektových týmů, workshopů
 • Lektorskou činnost (témata ŽP, orientace ve veřejných zakázkách, Astronomie, témata na klíč)
 • Organizace vzdělávacích akcí
 • Organizace akcí v mimoškolní činnosti dětí a mládeže (víkendové akce, tábory)
 • Organizace a vedení vzdělávacích akcí a pobytů pro větší či menší kolektivy
 • Zajištění teambuldingových aktivit a pobytových akcí
 • Překlady do NJ, Arabština, AJ
 • Tlumočení do AJ, Arabština
 • Zpracování materiálů a dokumentů
 • Odborné poradenství a konzultace v tématech a problematice veřejných zakázek (zejména v projektech EU), řízení procesu zadávání veřejných zakázek (od záměru, přes zveřejnění, administrativu, vyhodnocení a vyhlášení výsledků, podpis smlouvy)

Pokud jste ve výčtu našich aktivit svůj záměr nebo projekt nenašli a myslíte si, že Vám umíme pomoci, kontaktujte nás. Určitě se domluvíme!

Podrobnější nabídka služeb

Projekty – příprava, zpracování, řízení, realizace, odborné a metodické vedení, průbežná evaluace projektových aktivit, zpracování dokumentace, závěrečných nebo průběžných monitorovacích zpráv, hlídání úkolů, vedení ekonomické agendy projektů

Zpracování projektových žádostí – místních, regionálních, národních nebo evropských projektů, zpracování v databázích a systémech vyhlašovatelů (např. MŠMT – ISprom, EU – MS 2014 plus, Erasmus – Databáze mobilit, aj.)

Překlady – AJ, NJ, Arabština, Hebrejština (zde nutná přesná konzultace)

EIA – řízení procesu, vedeni a hlídání termínů, zpracováni dokumentace, zprostředkování potřebných náležitostí (subdodavatelsky)

Veřejné zakázky – zpracování dokumentace, vedení výběrového řízení, dohled, komunikace s účastníky a subjekty, vedení profilu zadavatele

Školení – příprava témat, realizace školení (včetně zajištění prostorů a potřebného zázemí)

Team bulding – příprava a vedení akcí, příprava programů, zprostředkování vhodných míst pro realizaci

Akce a tábory, volný čas – akce na klíč, dle přání klienta

Školy v přírodě – akce na klíč, dle přání klienta

Metodické zpracování materiálů – dokumentů, příruček a publikací

Webové stránky – poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Odborné poradenství – vyhledávání dotačních příležitostí pro realizaci projektových záměrů

Vyhledávání vhodných projektových partnerů, vytváření partnerských sítí podle potřeb projektů, zejména na krajské úrovni