V minulých letech jsme spolupracovali s mnoha subjekty na širokém spektru a množství nejrůznějších projektů a aktivit.

Našimi spokojenými klienty byli:

 • VRC Lesná
 • Schola Humanitas
 • Horský areál Lesná
 • Horská hotel Lesná
 • Junák – český skaut, středisko Oheň Most, z. s.
 • Junák – český skaut, okres Most, z. s.
 • Persona Grata
 • Rekvalifikační a informační centrum Most, spol. s. r. o
 • Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
 • Škola obnovy venkova, o. p. s.
 • ZŠ a MŠ Braňany
 • MŠ Hrušovany
 • Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a zařízení pro DVPP, Teplice
 • Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
 • Město Krupka
 • Pražská provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)
 • Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října
 • Mateřská škola Zvoneček, Lípová 528 Krupka
 • Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
 • Obec Lubenec
 • Město Košťany
 • BFZ, o. p. s.
 • Centrum ekologické výchovy VIANA
 • Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
 • Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje
 • MAS Sdružení Západní Krušnohoří z.s.,
 • MAS Šluknovsko, občanské sdružení z.s.
 • MAS Serviso, o.p.s.
 • MAS Vladař o.p.s.
 • MAS České středohoří, o.s.
 • Město Libušín
 • Obec Lubenec
 • Platforma NNO​ k nové legislativě
 • Obec Údlice
 • Česká astronomická společnost
 • Hotel CASCADE
 • Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police
 • Pro-Do – projektová a dotační kancelář, spol. s. r. o
 • Lumpíkovo, z. s.