Máme dlouholeté zkušenosti s realizováním projektů ve výzvách Evropské komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské projekty, konkrétně se jedná o výzvy v programech Erasmus plus (dříve Leonardo da Vinci a Comenius). Všechny níže uvedené projekty byly řešeny s naší spoluprací a byly společně s nositeli projektů úspěšně realizovány.

 • Projekty Comenius:
  • COM-MP-2009-109
  • COM-MP-2012-154
 • Projekty LdV a Erasmus plus:
  • CZ/10/LLP-LdV/IVT/134061
  • CZ/12/LLP-LdV/IVT/134102
  • CZ/13/LLP-LdV/IVT/134125
  • 2014-1-CZ01-KA102-000300
  • 540384 – LLP -1- 2013-1 – NL – COMENIUS – CMP

Dnes i v minulosti jsme se zabývali zprostředkováním předložení, vedení a řízení projektů (včetně finančního řízení a vyúčtování) projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

 • Projekty OP VK 2007-2013
  • Ekologická měření v praxi – odborné kompetence žáků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.13/03.0046
  • Environmentální vzdělávání pro život, reg. č.: CZ.1.07/1.1.13/22.0026
  • Přenositelné kompetence hrou, reg. č.: CZ.1.07/1.1.13/22.0017
  • Region – projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0036
  • Inovace a zkvalitnění výuky ve Schole Humanitas, reg.číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0172
  • Dotyková zařízení ve výuce, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0017
  • Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0034
  • Přijedeme za Vámi aneb Postupujme odpovědně, reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0058
  • Za zkušenou do Evropy, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0327
  • Klíčové kompetence do obcí – obecné i odborné vzdělávání na dosah, reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015
 • Projekty programu Přeshraniční spolupráce Česká republika/Sasko – Ziel3/Cíl3
  • Nové cesty v ekologické výchově v Sasku a Čechách – reg. č.: 1000013424
  • Pestrý – Bunt, Přátelé biodiverzity Krušných hor – reg. č.: 100066283

Mezi další úspěšně řešené projekty lze zařadit značné množství projektů realizovaných s přispěním regionálních institucí a dárců – např. projekty realizované z Fondu Ústeckého kraje, Ústecké komunitní nadace, United Energy, Vršanská uhelná, Skautská nadace Jaroslava Foglara, Nadace VIA a další.