Vážení přátelé,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na krajskou vzdělávací akci pro NNO Ústeckého kraje v sobotu 6.2.2016 od 10,00 hodin v konferenčním sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118 v Ústí nad Labem.

Prosíme o registraci účastníků:
Mail.: tarantg@gmail.com, mobil.: 605 550 889

Za radu ANOÚK Vás všechny srdečně zve
Dr. Jan Eichler,
předseda.

Valné shromáždění ANOÚK a krajský WORKSHOP projektu Tématické platformy NNO k nové legislativě